Kominárstvo

 

 

              - kontrola a čistenie komínov

                - vložkovanie komínov hliníkovou, nerezovou vložkou.

                - Montáž komínov a

                - Revízie komínov

                - konzultácie ohľadom komínov

                  (výpočet komínového ťahu, zloženie komína, umiestnenie komína na stavbe)

 

 

 

 

 

 

 

                Späť